vợ chồng Đỗ Kim Phúc - Thu Huyền biểu diễn với trái bóng ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ" - Old Trafford

vợ chồng Đỗ Kim Phúc - Thu Huyền 

biểu diễn với trái bóng 

ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ" - Old Trafford