Việt Nam nhà vô địch AYA bank Cup 2016 | kết quả tỷ số Vietnam 0-0 Singapore (hiệp phụ 3-0 FINAL match) - Youtube playlist - AYA bank Cup 2016

Việt Nam vô địch | kết quả tỷ số Vietnam 0-0 Singapore 

(hiệp phụ 3-0 AYA bank Cup FINAL match 2016) 

Youtube playlist - AYA bank Cup 2016===