Việt Nam | Nhà vô địch | kết quả tỷ số Vietnam 0-0 Singapore (hiệp phụ 3-0 AYA bank Cup FINAL match 2016)

Việt Nam - Nhà  vô địch

kết quả tỷ số Vietnam 0-0 Singapore 

(hiệp phụ 3-0 AYA bank Cup FINAL match 2016) 

===