Video bàn thắng Đức 2-0 Hungary (Giao hữu quốc tế 2016)

Video bàn thắng Đức 2-0 Hungary 

(Giao hữu quốc tế 2016)