Video bàn thắng Thái Lan 2-2 Syria (Penalty 7-6 giao hữu 4/6/2016)

Video bàn thắng Thái Lan 2-2 Syria 

(Penalty 7-6 giao hữu 4/6/2016)