Video bàn thắng: Thái Lan 2-0 Jordan (King's Cup 2016)

Video bàn thắng: Thái Lan 2-0 Jordan 

(King's Cup 2016)