Video bàn thắng: Tây Ban Nha 0-1 Georgia (Giao hữu quốc tế 2016)

Video bàn thắng: Tây Ban Nha 0-1 Georgia

 (Giao hữu quốc tế 2016)