Video bàn thắng: Nhật Bản 1-2 Bosnia (Giao hữu quốc tế 2016)

Video bàn thắng: Nhật Bản 1-2 Bosnia 

(Giao hữu quốc tế 2016)