Văn Toàn bị Đức Lễ vào bóng triệt hạ thô bạo | HAGL vs SHB Đà Nẵng | Cúp Quốc Gia 2016

Văn Toàn bị Đức Lễ vào bóng triệt hạ thô bạo | 

HAGL vs SHB Đà Nẵng | 

Cúp Quốc Gia 2016