Văn Pho bị bị truất quyền thi đấu do Gastón Merlo ăn vạ, | HAGL vs SHB Đà Nẵng | Cúp Quốc Gia 2016

Văn Pho bị  bị truất quyền thi đấu do Gastón Merlo ăn vạ, |

HAGL vs SHB Đà Nẵng | 

Cúp Quốc Gia 2016