U16 Nhật Bản đè bẹp U16 HAGL 4-1 tại sân Thống Nhất HCM

U16 Nhật Bản đè bẹp U16 HAGL ( 4-1 )

tại sân Thống Nhất HCM 

ngày 7/6/2016