U16 HAGL vs U16 Nhật ngày 7.6.2016 ( trận đấu đầu tiên của các em khóa 3, xin đừng ném đá)

U16 HAGL vs U16 Nhật 

ngày 7/6/2016

( trận đấu đầu tiên của các em khóa 3, xin đừng ném đá)