tỷ số bàn thắng Nga 1-1 Serbia (Giao hữu Quốc tế 2016)

tỷ số bàn thắng Nga 1-1 Serbia 

(Giao hữu Quốc tế 2016)