ĐTVN tập luyện và thả lỏng chuẩn bị chung kết AYA BANK CUP 2016 ngày 6/6/2016

ĐTVN tập luyện 

thả lỏng chuẩn bị chung kết AYA BANK CUP 2016 

ngày 6/6/2016