Thụy Điển 3-0 Xứ Wales (Giao hữu Quốc tế 2016)

Thụy Điển 3-0 Xứ Wales 

(Giao hữu Quốc tế 2016)