ĐT Viet Nam 2-2 Hong Kong | U21 Việt Nam 0-2 U21 Thái Lan | ngày 3/6/2016

=======

ĐT Viet Nam 2-2 Hong Kong | U21 Việt Nam 0-2 U21 Thái Lan | ngày 3/6/2016


kết quả tỷ số ĐT Viet Nam 2-2 Hong Kong (Pen 4-3, giao hữu Cup AYA Bank Cup 3/6/2016) kết quả tỷ số U21 Việt Nam 0-2 U21 Thái Lan (U21 Nations Cup 3/6/2016) 

==========Họp Báo | Vượt qua Hongkong, ĐT Việt Nam vào chung kết AYA Bannk CUP 2016 

==========

Singapore 1-0 Myanmar (cup AYA bank, Singapore vào chung kết với Việt Nam ngày 6/6/2016)  


==========

kết quả tỷ số ĐT Viet Nam 2-2 Hong Kong (Pen 4-3, giao hữu Cup AYA Bank Cup 3/6/2016) video


kết quả tỷ số U21 Việt Nam 0-2 U21 Thái Lan (U21 Nations Cup 3/6/2016) 

video