ông Đoàn Nguyên Đức và DS cầu thủ U16 HAGL vs U16 Nhật Bản và "Messi - Takefusa Kubo" ngày 7.6.2016

ông Đoàn Nguyên Đức và DS cầu thủ 

U16 HAGL vs U16 Nhật Bản và "Messi - Takefusa Kubo" 

ngày 7.6.2016