kết quả, tỷ số Hải Phòng 2-1 SLNA | Cúp Quốc Gia 2016

kết quả, tỷ số Hải Phòng 2-1 SLNA | 

Cúp Quốc Gia 2016