kết quả, tỷ số HAGL 1-0 SHB Đà Nẵng | ( bạo lực bóng đá Việt Nam ) | Cúp Quốc Gia 2016

kết quả, tỷ số HAGL 1-0 SHB Đà Nẵng | 

|  bạo lực bóng đá Việt Nam  | 

Cúp Quốc Gia 2016