kết quả, tỷ số Hà Nội T&T 1-0 FLC Thanh Hóa | Cúp Quốc Gia 2016

kết quả, tỷ số Hà Nội T&T 1-0 FLC Thanh Hóa | 

Cúp Quốc Gia 2016