HLV Hữu Thắng nói nhiều cầu thủ đẳng cấp chưa có cơ hội lên ĐTVN | Phỏng vấn tại Myanmar

HLV Hữu Thắng nói nhiều cầu thủ đẳng cấp chưa có cơ hội lên ĐTVN | 

Phỏng vấn  tại Myanmar