Công Vinh khóc | trả lời phỏng vấn tiếng Anh tại Myanmar | treo giày sau Vleague 2016 và AFF cup 2016

Công Vinh khóc | 

trả lời phỏng vấn tiếng Anh tại Myanmar | 

treo giày sau Vleague 2016 và 

AFF cup 2016