Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường | Trailer ĐTVN Một chặng đường mới đang chờ đợi phía trước

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường | 

Trailer ĐTVN 

"Một chặng đường mới đang chờ đợi phía trước"