Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường | ĐTVN đi thăm quan CHÙA VÀNG ở MYANMAR tối 4/6/2016

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường | 

ĐTVN đi thăm quan CHÙA VÀNG ở MYANMAR 

tối 4/6/2016