Công Phượng | đỏ mặt tía tai thi vật tay ở Nhật | vật tay với đồng đội nhật tại phòng riêng

Nguyễn Công Phượng | 

đỏ mặt tía tai thi vật tay ở Nhật | 

vật tay với đồng đội nhật tại phòng riêng

   

SHOCK Công Phương ra mắt kênh truyền hình riêng |
Công Phượng TV | CongPhuongTV
Z.com | Mito HollyHock | 

Website chính thức của kênh là: CongPhuong.Z.com
Playlist cập nhật toàn bộ thông tin đến Công Phượng