clip cảnh sát giải cứu Messi khỏi cô gái lạ có ý định nhục mạ, tấn công

clip cảnh sát giải cứu Messi khỏi cô gái lạ 

có ý định nhục mạ, tấn công