5 dấu ấn đậm nét của HLV Hữu Thắng ở ĐT Việt Nam

5 dấu ấn đậm nét của HLV Hữu Thắng ở ĐT Việt Nam